Støtteforening

Lindbjergvej 33

6870 Ølgod

Kontakt / Leje af Huset

Else Marie Mortensen

TLF. 60827972


Lindbjergforsamlingshus

Lindbjerg Forsamlingshus søger støtte og opbakning til husets støtteforening. Vi håber at gamle og måske nye

medlemmer af " Støtteforeningen af 1994" vil overføre 200 Kr. Til støtteforenings Konto hos Danske Bank på

Konto 1551-9473491  Husk at påføre/oplyse navn

Støtteforenings kontingent, somer 200Kr årligt, vil blive brugt til opsparing eller nye investeringer.


Man behøver ikke at være medlem af Forsamlingshuset for at være medlem af støtteforeningen.

Medlemsskab af " Støtteforeningen af 1994" giver 5 % rabat ved leje af forsamlingshuset.

Medlemskab af forsamlingshuset giver 10 % rabat ved leje af forsamlingshuset.

Medlemskab af begge foreninger giver 15 % rabat ved leje af forsamlingshuset.


Personer der kun er medlem af " Støtteforeningen af 1994" er ikke valgbare til Forsamlingshusets bestyrelse

og har ingen stemmeret på generalforsamlingen.

Vil du gerne være medlem af Forsamlingshuset, er det blot at inbetale 500Kr

på Konto 7381-6580689777 l Jyske Sparekasse og ligeledes oplyse navn. Medlemskab er livsvarigt og betales altså kun 1 gang.

Indbetaling kan også ske personligt til formand

Copyright @ All Rights Reserved